Day with the poems of Zbigniew Herbert (25th anniversary of passing of the Polish poet)

28th of July we celebrated the day with poetry of Zbigniew Herbert who passed away exactly 25 years ago. Movie about the artist: “Obywatel poeta” was presented and poems were read like the one called Dom (Home):

 

“Dom nad porami roku
dom dzieci zwierząt i jabłek
kwadrat pustej przestrzeni
pod nieobecną gwiazdą

dom był lunetą dzieciństwa
dom był skórą wzruszenia
policzkiem siostry
gałęzią drzewa

policzek zdmuchnął płomień
gałąź przekreślił pocisk
nad sypkim popiołem gniazda
piosenka bezdomnej piechoty

dom jest sześcianem dzieciństwa
dom jest kostką wzruszenia

skrzydło spalonej siostry

liść umarłego drzewa”

Zbigniew Herbert.

 

Translation:

 

HOME

A home above the year’s seasons
home of children animals and apples
a square of empty space
under an absent star

home was the telescope of childhood
the skin of emotion
a sister’s cheek
branch of a tree

the cheek was extinguished by flame
the branch crossed out by a shell
over the powdery ash of the nest
a song of homeless infantry

home is the die of emotion
home is the cube of childhood

the wing of a burned sister

leaf of a dead tree

Zbigniew Herbert