Poniedziałek, Piątek:
9:00am – 5:00pm

tel: 347-328-3907
fax: 718-838-5159

176 Java Street, Pokój 3
Brooklyn, NY 11222

DYREKTOR PROGRAMU

Joanna Kurdziel

ZADZWOŃ: 347-326-3907

Usługi i pomoc oferowana przez Program są bezpłatne.

Nasz program ma na celu umożliwienie nauki języka angielskiego wszystkim imigrantom pochodzenia słowiańskiego jak i Słowianom odwiedzającym Stany Zjednoczone. To jeden z najstarszych programów Centrum Polsko-Słowiańskiego tak jak i zapotrzebowa­nie na znajomość języka angielskiego w kraju anglojęzycznym.

Program Języka Angielskiego Centrum Polsko­-Słowiańskiego oferuje zajęcia w systemie tryme­stralnym: jesień, zima, wiosna, na różnych pozio­mach zaawansowania, dostosowując swoją ofertę do potrzeb zainteresowanych.

Prowadzimy kursy poranne i wieczorowe w tygodniu oraz week­endowe.

Nasza wykwalifikowana kadra dwuję­zycznych nauczycieli uczy nowoczesnymi, ale i sprawdzonymi metodami i zapewnia przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście do każ­dego kursanta.

Lekcje odbywają się w dogodnych lokalizacjach na Greenpoincie i Ridgewood, w do­godnych terminach.

Nasze kursy to jedynie $5 za godzinę zegarową.
Kursy poranne są bezpłatne

W 2016 roku w Programie Kursów Języka Angiel­skiego Centrum Polsko-Słowiańskiego uczestni­czyło około stu kursantów z Polski, Litwy i Biało­rusi mieszkających w Nowym Jorku, New Jersey i Connecticut.
W naszych grupach mamy od 6 do 12 uczących się co stwarza dogodne warunki do doskonalenia wiedzy językowej.